Rr. Barikadave nr.81/A/Arbanë - Prizren

+377 44 163 056 | + 381 29 244 180

Rruga Magjistrale Ferizaj Shkup

+377 44 570 505

Rruga Qarkore - Gjilan

+377 44 131 111 | +386 49 131 111

info@winaks.net

www.winaks.net